11 listopada w hali sportowejodbędzie się turniej piłkarski dzieci i młodzieży
W każdą niedzielę o godzinie 12:00 na plaży w Wilkowie spotykają się morsy ze Świebodzina i okolic
Senioriada
Mecz Polska-Szkocja U17 kobiet

Godziny otwarcia obiektów

MIEJSKA HALA SPORTOWA
czynna codziennie od godz. 8:00-15:00 szkoły
od godz. 15:00 do 22:00 ogólnodostępna

BASEN
czynny codziennie od godz. 8:00-11:00 szkoły i osoby indywidualne
od godz. 11:00 do 22:00 ogólnodostępny

BOISKO ORLIK PRZY PSP 6
czynne w dni powszednie w godzinach 14:00-20:00
soboty, niedziele i święta w godzinach 12:00-20:00

KOMPLEKS BOISK SPORTOWYCH PRZY PSP 2
PARK CHOPINA
czynny w dni powszednie w godzinach 17:00-21:00
w soboty, niedziele i święta w godzinach 13:00-21:00

REGULAMIN XX ŚWIEBODZIŃSKIEGO TURNIEJU HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ 2017/2018

1. Organizatorem Turnieju jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie.


2. Zespół przystępujący do turnieju uiszcza opłatę na konto OSiR, nr konta:
PKO Bank Polski SA 43 1020 5402 0000 0202 0306 9432 w wysokości 500,00 zł, przedstawia listę zawodników, bez możliwości jej zmiany do końca rundy eliminacyjnej.

Przed rozpoczęciem rundy finałowej, za zgodą organizatora, można uzupełnić listę zawodników, po wniesieniu ustalonej opłaty.

 

3. W turnieju biorą udział zespoły maks. 15 osobowe, składające się z zawodników pełnoletnich.


4. Warunkiem przystąpienia do turnieju jest okazanie organizatorowi kopii polisy ubezpieczeniowej od następstw nieszczęśliwych wypadków, obejmującej wszystkich zawodników zespołu na czas trwania turnieju.


5. Spotkania, w których potwierdzony zostanie udział zawodnika nieuprawnionego do gry, zweryfikowane zostaną, jako walkower na korzyść drużyny przeciwnej.


6. Organizator nie odpowiada za nieszczęśliwe wypadki powstałe podczas rozgrywek turniejowych.


7. Wszystkich uczestników turnieju obowiązuje Regulamin Hali Sportowej.


8. W sali głównej podczas turnieju mogą przebywać wyłącznie zawodnicy i kierownicy drużyn rozgrywających w danym czasie mecz.


WSZYSTKICH OBOWIĄZUJE ZMIENNE OBUWIE SPORTOWE.


9. W szatniach obowiązuje zakaz palenia tytoniu i spożywania alkoholu.
Wszelkie sprawy sporne dotyczące turnieju powinny być zgłaszane w formie pisemnej organizatorowi w biurze kierownika hali sportowej. Ww. sprawy sporne, będą rozstrzygane przez Komisję Turniejową w terminie 7 dni.
Kierownik lub kapitan drużyny, zobowiązany jest do wypełnienia protokołu wraz z podpisami zawodników przed każdym meczem.

Regulamin sędziowski:

zostanie ustalony podczas spotkania z kierownikami drużyn w listopadzie 2018.