Nasz basen jest naszą dumą - był on pierwszym tego typu obiektem w rejonie. Chlubimy się faktem, iż opłaty za korzystanie z basenu należą do jednych z najniższych w województwie, a może i w...Polsce?

Na nasz obiekt składają się:
- basen sportowy o wymiarach 25m x 12,5m i głębokości od 1,35m do 1,85m
- basen do nauki pływania o wymiarach 12,5m x 6m i głębokości od 0,9m do 1,1m
- basen rekreacyjny o wymiarach 12,5m x 6,5m i głębokości 0,9m, temperatura wody 29-32 st. C
- cztery łóżka wodne, gejzery, fontanny, dwa bicze/tryskacze wodne
- basen hamowny zjeżdżalni o powierzchni 30m2 i głębokości 0,9m
- saunę parową

Temperatura wody w naszych basenach jest zawsze pozytywnym zaskoczeniem dla naszych gości a czystość samej pływalni jest dla nas absolutnym priorytetem!

ADRES
(ul. Sulechowska 6)

GODZINY OTWARCIA


poniedziałek - niedziela
08:00-22:00 (sauna jest nieczynna do odwołania)

GRAFIK REZERWACYJNY

Sprawdź, kiedy obiekt (lub jego część) jest zarezerwowany.

 

 

 

 

REGULAMIN

§1

Basen jest obiektem ogólnie dostępnym, zlokalizowanym w Świebodzinie przy ul. Sulechowskiej 6.

§2

1.       Basen jest czynny w dniach od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 800 do 2200:
a)      od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1100 dla grup szkolnych,
b)      od poniedziałku do piątku w godzinach od 1100 do 2200 oraz w soboty, niedziele i święta od godziny 1100 do 2200 dla użytkowników indywidualnych i innych grup zorganizowanych.
2.       Ostatni klient może wejść o godzinie 2100.

§3

Z basenu mogą korzystać osoby:
a)      grupy szkolne pod opieką osoby prowadzącej zajęcia,
b)      grupy instytucjonalne pod opieką osoby wskazanej w umowie,
c)       osoby indywidualne,
d)      pobyt grup zorganizowanych reguluje osobny załącznik regulaminu, z którym każdy opiekun grupy zobowiązany jest się zapoznać,
e)      dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie basenu wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.

§4

Na basen nie będą wpuszczane osoby:
a)      których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających,
b)      z otwartymi ranami,
c)       z oznakami chorób stwarzających niebezpieczeństwo utonięcia,
d)      których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm.

§5

Za bezpieczeństwo osób korzystających z basenu odpowiedzialni są ratownicy, opiekunowie grup zorganizowanych oraz prowadzący zajęcia.

§6

Zabrania się wnoszenia na teren basenu i spożywania alkoholu, środków odurzających a także posiadania przedmiotów szklanych i innych mogących stanowić zagrożenie dla użytkowników.

§7

Na terenie całego obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.

§8

Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia basenu ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

§9

Zabrania się wprowadzania na teren obiektu zwierząt.

§10

Kierownictwo basenu nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z basenu i urządzeń na terenie basenu niezgodnie z ich przeznaczeniem i regulaminem przeznaczenia.

§11

Kierownictwo obiektu nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i przedmioty wartościowe pozostawione w szafkach na garderobę.

§12

Pobyt w hali basenowej dozwolony jest wyłącznie dla osób w strojach kąpielowych.

§13

1.       Przed wejściem na halę basenu, każdy użytkownik zobowiązany jest do starannego umycia całego ciała pod natryskiem oraz zdezynfekowania stóp.
2.       Użytkownicy basenu poruszający się na wózkach inwalidzkich, po rozebraniu się przesiadają się na wózek basenowy.

§14

Zabrania się zanieczyszczać wodę w basenach poprzez:
-        Załatwianie potrzeb fizjologicznych,
-        Używania mydła i innych środków czyszczących.

§15

Na basenie obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju, ciszy i bezwzględnego podporządkowania się decyzjom i nakazom ratowników pełniących dyżur.

§16

W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa zabrania się użytkownikom:
a)      biegania po obejściach basenów,
b)      samowolnego wskakiwania do wody z brzegów basenów i słupków startowych,
c)       wpychania do wody i zanurzania do wody innych użytkowników,
d)      hałasowania,
e)      fałszywego alarmowania i używania wszelkich sygnałów dźwiękowych.

§17

Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu będą usuwane z terenu obiektu.

 

§18

W razie zaistnienia niebezpieczeństwa, ratownik może nakazać kąpiącym się natychmiastowe opuszczenie hali basenu.

§19

W czasie przeprowadzania zawodów organizator zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu pływalni oraz odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo pływających.

§20

Kierownictwo basenu może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień – zakazać dalszego korzystania z basenu.

§21

Basen objęty jest kontrolą telewizji przemysłowej.

§22

Korzystanie ze zjeżdżalni normuje odrębny regulamin.

§23

Osoby korzystające z basenu zobowiązane są do zapoznania się z powyższym Regulaminem i przestrzegania go.

§24

 

Skargi i wnioski należy zgłaszać Kierownikowi basenu. Książka skarg i wniosków znajduje się w biurze basenu, a po godzinie 1500 w kasie basenu.

 

CENNIK (ceny za 1 godzinę) 

KATEGORIA

DNI TYGODNIA

GODZINY KORZYSTANIA

CENA ZA 1 GODZINĘ

Szkoły podstawowe z Gminy Świebodzin

Poniedziałek - piątek

800 – 1100

2zł

Dzieci, młodzież szkolna, studenci do 26 roku życia, emeryci i renciści*

Poniedziałek - piątek

1100 – 2200

5zł

Sobota, niedziela, święta

800 – 2200

6zł

Dorośli

Poniedziałek - piątek

1100 – 2200

8zł

Sobota, niedziela, święta

800 – 2200

9zł

Pakiet rodzina***

 

Poniedziałek – piątek

Sobota - niedziela

1100 – 2200

800 – 2200

6 zł za jednego członka rodziny

Każda następna minuta proporcjonalnie do ceny biletu

 

Solarium

Poniedziałek-niedziela, święta

800 – 2200

9,00 zł/żeton (1 żeton 9 minut)

 

Karta rabatowa o nominale **

50,00 zł

Poniedziałek, piątek 11:00 – 22:00
Sobota, niedziela, święta 8:00 – 22:00

45,00 zł

100,00 zł

90,00 zł

 

Dzieci do lat 4              bezpłatnie pod opieką rodziców.

*Wstęp ulgowy przysługuje za okazaniem ważnej legitymacji.

**Przy zakupie karty rabatowej pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 15,00 zł.

*** Pakiet rodzina       rozumie się, osoba dorosła + dziecko i więcej, dwie osoby dorosłe +1 dziecko i więcej

Grupy powyżej 30 osób – 10% zniżki

Nie dotyczy szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Świebodzin.

 

Cennik wynajęcia torów

Cena za wynajem 1 toru basenu sportowego lub basenu rekreacyjnego za 1 godzinę

Bilet instruktorski (bez konieczności wynajęcia toru) za 1 godzinę

Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, osoby prawne i fizyczne

Do 5 osób / tor

Od 6 do 10

osób/tor

Przy wprowadzaniu

1-2 osób

Przy wprowadzaniu

3-4 osób

25 zł / brutto

35 zł / brutto

10zł brutto + opłata za wejście uczestników zajęć zgodnie z cennikiem

15zł / brutto + opłata za wejście uczestników zajęć zgodnie z cennikiem

Karta rabatowa o nominale**

50,00 zł

Poniedziałek – piątek      8:00 – 22:00

Sobota, niedziela, święta 8:00 – 22:00

45,00 zł

100,00 zł

100,00 zł

 Dzieci do lat 4 – bezpłatnie pod opieką rodziców