W sobotę 7 grudnia na naszym basenie odbędą się zawody pływackie organizowane przez OSiR oraz stowarzyszenie Totis Viribus.Każdy jest zwycięzcą, gdy traktuje zawody przede wszystkich jako sprawdzian swoich umiejętności a nie walkę o miejsca. Nie jest ważny styl pływania a samo przystąpienie do próby pokonania jednej/dwóch długości basenu. Czas przepłynięca danego dystansu widniejący na dyplomie obok imienia, nazwiska, kategorii wiekowej i dystansu, ma być wyznacznikiem aktualnych możliwości danego uczestnika. Zawody powinny dać wskazówkę do tego, co można udoskonalić, aby w przyszłości poprawić wynik.

ZAPISY:
Do 5 grudnia w Kasie Basenu Miejskiego w Świebodzinie na formularzu zgłoszeniowym (do pobrania w Kasie lub ze strony www.osir.swiebodzin.pl) lub przesyłając skan/zdjęcie wypełnionego formularza na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Niepełnoletniego zgłasza rodzic lub opiekun prawny. Zgłoszenia sztafet rodzinnych możliwe będzie również w dniu zawodów w biurze zawodów (oznaczony stolik na hali basenowej) w godz. 11:00 – 11:50, pod warunkiem, że każdy z jej członków uprzednio dokonał poprawnego indywidualnego zgłoszenia do 5 grudnia. Zgłoszenia telefoniczne nie będą przyjmowane. WSTĘP BEZPŁATNY!!!

HARMONOGRAM:
11:20 – 11:50 rozpływanie
12:00 – oficjalne otwarcie
12:10 – start do konkurencji:
1. sztefeta rodzinna rodzic + dziecko (2 razy 25m st. dowolnym)
Dekoracje sztafet rodzinnych
2. 25m st. dowolnym K kat. 2012 i mł.
3. 25m st. dowolnym M kat. 2012 i mł.
4. 25m st. dowolnym K kat. 2011
5. 25m st. dowolnym M kat. 2011
6. 25m st. dowolnym K kat. 2010
7. 25m st. dowolnym M kat. 2010
Dekoracje kat. 2010, 2011, 2012 i mł.
7. 25m st. dowolnym K kat. 2009
8. 25m st. dowolnym M kat. 2009
9. 25m st. dowolnym K kat. 2008
10. 25m st. dowolnym M kat. 2008
Dekoracje kat. 2008, 2009
11. 50m st. dowolnym K kat. 2007
12. 50m st. dowolnym M kat. 2007
13. 50m st. dowolnym K kat. 2006
14. 50m st. dowolnym M kat. 2006
15. 50m st. dowolnym K kat. 2005-1990
16. 50m st. dowolnym M kat. 2005-1990
Dekoracje kat. 2006, 2007, 2005-1990
17. 25m st. dowolnym kat. Masters 30+ (1989 i st.)
18. 25m st. dowolnym kat. Masters 30+ (1989 i st.)
Dekoracje kat. Masters 30+
19. skin races kat. K 2008, 2009
20. skin races kat. M 2008, 2009
21. skin races kat. K. 2006, 2007
22. skin races kat. M 2006, 2007
23. skin races K kat. 2005-1990
24. skin races M kat. 2005-1990
Dekoracje zwycięzców wyścigów skin races


DOKUMENTY do pobrania:

FORMULARZRZ ZGŁOSZENIOWY - DOROŚLI
FORMULARZRZ ZGŁOSZENIOWY - NIEPEŁNOLETNI

REGULAMIN
KLAUZULA RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Ośrodka sportu i rekreacji w Świebodzinie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji z siedzibą ul. Sikorskiego 25, 66-200 Świebodzin.
  2. Inspektorem Ochrony Danych w Ośrodku Sportu i Rekreacji jest Pan Krzysztof Pukaczewski e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Ośrodku Sportu i Rekreacji w Świebodzinie, realizacji umów zawartych z kontrahentami Ośrodka Sportu i Rekreacji, w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Świebodzinie przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt.4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych ma charakter dobrowolny w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.