Poniżej publikujemy regulamin XXIV Świebodzińskiego Turnieju Halowej Piłki Nożnej 2022/23.

 1. Organizatorem Turnieju jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie.
 2. Zespół przystępujący do turnieju uiszcza opłatę na konto OSiR, nr konta:

PKO Bank Polski SA 43 1020 5402 0000 0202 0306 9432 w wysokości 500,00zł, przedstawia listę zawodników, bez możliwości jej zmiany do końca rundy eliminacyjnej. Przed rozpoczęciem rundy finałowej, za zgodą organizatora, można uzupełnić listę zawodników.

 1. W turnieju biorą udział zespoły maks. 15-osobowe, składające się z zawodników od 16 roku życia (kalendarzowo) .
 2. Jeśli drużyna składa się głównie z zawodników niepełnoletnich (poniżej 18 roku życia), wówczas w swoim składzie musi mieć jedną osobę pełnoletnią pełniącą funkcję opiekuna drużyny.
 3. Zawodnik niepełnoletni jest zobowiązany dostarczyć organizatorowi pisemną zgodę od prawnego opiekuna na udział w rozgrywkach.
 4. Turniej jest przeznaczony dla tzw. amatorów tj. zawodników nie posiadających licencji zawodniczej wydanej przez PZPN. Organizator dopuszcza jednak sytuację, w której drużyna ma w swoim składzie maksymalnie 2 zawodników „licencyjnych”.
 5. Warunkiem przystąpienia do Turnieju jest okazanie organizatorowi kopii polisy ubezpieczeniowej od następstw nieszczęśliwych wypadków, obejmującej wszystkich zawodników zespołu na czas trwania turnieju.
 6. Spotkania, w których potwierdzony zostanie udział zawodnika nieuprawnionego do gry, zweryfikowane zostaną jako walkower na korzyść drużyny przeciwnej.
 7. Organizator nie odpowiada za nieszczęśliwe wypadki powstałe podczas rozgrywek turniejowych.
 8. Wszystkich uczestników Turnieju obowiązuje Regulamin Hali Sportowej.
 9. W Sali głównej podczas Turnieju mogą przebywać wyłącznie zawodnicy i kierownicy drużyn rozgrywających w danym czasie mecz. Wszystkich obowiązuje zmienne obuwie sportowe.
 10. W szatniach obowiązuje zakaz palenia tytoniu i spożywania alkoholu.
 11. Wszelkie sprawy sporne dotyczące Turnieju powinny być zgłaszane w formie pisemnej organizatorowi w biurze kierownika hali sportowej. Ww. kwestie sporne będę rozstrzygane przez Komisję Turniejową w terminie 7 dni.
 12. Kierownik lub kapitan drużyny zobowiązany jest do wypełnienia protokołu wraz z podpisami zawodników przed każdym meczem.

 

 1. Regulamin sędziowski:
 2. a) przy 6 drużynach: system rozgrywek „każdy z każdym”, dwie rundy z czego druga runda rewanżowa
 3. b) przy 7 i więcej drużynach: dwie grupy po 4 zespoły, każdy z każdym w grupach, dwie rundy z czego druga runda mistrzowska tj. o miejsca 1-4,

- w trakcie gry na boisku może przebywać maksymalnie jeden (1) zawodnik licencyjny w jednej drużynie,

- decyzje sędziowskie są niepodważalne,

- czas gry: 2 x 12 minut z przerwą na zmianę stron,

- punktacja: zwycięstwo 3 punkty, remis 1 punkt, przegrana 0 punktu,

- mecze rozgrywane są piłką nożną halową,

- wymiary: boisko 20x40m, bramki 2x3m, karne 6m

- zmiany systemem hokejowym w przerwach gry (lotne); zejście i wejście zawodników musi odbywać się w strefie zmian,

- obuwie zmienne, miękkie, wyłącznie na jasnej lub kauczukowej podeszwie,

- rzut z autu (rzut pośredni) wykonuje się poprzez wprowadzenie piłki nogą z linii bocznej lub zza linii podaniem,

- odległość broniącego zawodnika powinna wynosi przynajmniej 5m od piłki (rzut z autu, rzut wolny, rzut rożny),

- jeżeli wprowadzenie piłki do gry nie nastąpi w ciągu 4 sekund od momentu, w którym zawodnik wykonujący rzut wszedł w posiadanie piłki, to odpowiednie wznowienie gry wykona drużyna przeciwna,

- gra niedozwolona i niewłaściwe postępowanie karane są rzutami: karnym, wolnym pośrednim i wolnym bezpośrednim,

- faule akumulowane, kiedy drużyna zakumulowała trzy faule (karane rzutami wolnymi bezpośrednimi) w czasie połowy, za każde następne przewinienie przyznawane będą rzuty wolne bezpośrednie; powinny one być wykonane z miejsca przewinienia (jeśli jest to bliżej niż 9 metrów od bramki i nie dotyczy pola karnego) lub z drugiego punktu karnego (9 metrów od bramki), do wyboru wykonawcy rzutu,

- po aucie bramkowym, bramkarz wprowadza piłkę do gry z pola karnego ręką lub nogą na całej powierzchni boiska; piłka jest w grze w momencie położenia jej na podłodze,

- za szczególnie brutalne zagranie, bądź niesportowe zachowanie zawodnik zostaje napomniany żółtą (kara jednominutowa) lub czerwoną (kara trzyminutowa i wykluczenie z dalszej gry) kartką;

- drugie napomnienie (druga żółta kartka) jest równoznaczna z otrzymaniem czerwonej kartki i wykluczeniem do końca meczu,

- zawodnik wykluczony nie może powrócić do gry ani zajmować miejsca na ławce rezerwowych; zawodnik rezerwowy może wejść do gry po upływie 3 minut od wykluczenia współzawodnika,

- drużyny grają w jednolitych strojach,

Rzut karny wykonuje się z linii 6 metrów, czas trwania każdej połowy powinien być przedłużony, aby umożliwić wykonanie rzutu karnego,

- obowiązuje zakaz gry tzw. wślizgiem z wyjątkiem bramkarza we własnym polu karnym,

- sygnał syreny jest momentem kończącym grę; jeśli w czasie trwania sygnału zespół zdobędzie bramkę, będzie ona uznana,

- w grze bierze udział 4 zawodników oraz 1 bramkarz (minimalny skład drużyny to 2 zawodników i 1 bramkarz),

- w grze może brać udział maksymalnie 1 zawodnik licencyjny w danej drużynie; złamanie tego przepisu skutkować będzie wykluczeniem nadmiarowego zawodnika z gry do końca bieżącego spotkania.