Od 23.11.2020 basen miejski w Świebodzinie zostaje udostępniony dla klientów indywidualnych przygotowujących się do zawodów pływackich. Basen będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 13:00-16:00 i 19:00-21:00 oraz w soboty od 13:00 do 20:00. 

Osoby niepełnoletnie przygotowujące się do zawodów sportowych i chcące indywidulanie skorzystać z Basenu Miejskiego "ŚWIEWODA" zobowiązane są do przedstawienia zgody rodziców lub opiekunów prawnych w kasie pływalni.

Informujemy, że nastąpiła zmiana miejsca rozgrywania Zawodów Powiatowych w ramach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży.