Trwają zapisy na V Półmaraton Świebody i Sulecha. Poniżej publikujemy regulamin imprezy.

Zapisy: LINK

Regulamin do pobrania: LINK

REGULAMIN V PÓŁMARATONU ŚWIEBODY I SULECHA

ŚWIEBODZIN - SULECHÓW 19.03.2023

 

1. CEL IMPREZY:

 • Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu oraz rekreacji ruchowej jako jednego z elementów zdrowego trybu życia;

 • Promowanie aktywności fizycznej na świeżym powietrzu;

 • Umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej.

 

2. ORGANIZATORZY:

 • OSiR „Sulechowianka” w Sulechowie;

 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie;

 • Sulechowski Klub Sportowy;

 • Wierzbicki Running Project.

 

3. ZASADY UCZESTNICTWA:

 • w zawodach może wziąć udział każdy pełnoletni zawodnik, który: zgłosi się do biegu przy pomocy formularza zgłoszeniowego, wniesie opłatę startową oraz podpisze oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność;

 • zawodnicy w wieku 16-18 lat (którzy w dniu biegu nie osiągnęli jeszcze pełnoletniości) zobowiązani są do posiadania pozwolenia na udział w zawodach od rodziców lub prawnych opiekunów. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów;

 • uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora oraz na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji Półmaratonu Świebody i Sulecha oraz dokumentowania zawodów.

 

4. ZGŁOSZENIA:

 • Termin zgłoszeń do zawodów:

- internetowe - do 14 marca 2023 r. – zgłoszenie w tym terminie daje możliwość personalizacji numeru startowego – do 15 znaków. Zgłoszenia należy dokonać drogą elektroniczną poprzez rejestrację na stronie: . Zgłoszenie takie ważne jest tylko i wyłącznie po dokonaniu opłaty startowej.

- stacjonarne – w biurze zawodów w Sulechowie (w Ratuszu Miejskim) w dniu 19 marca 2023 r. w godzinach 7:30 – 9:30.

 • Limit uczestników: 250 osób – o udziale w biegu decyduje kolejność opłaconych zgłoszeń.

 

5. TERMIN I MIEJSCE STARTU:

 • Świebodzin Ratusz Miejski – Plac Jana Pawła II -  19.03.2023 o godzinie: 11:00.

 

6. TRASA BIEGU:

 • Bieg odbędzie się na trasie: Świebodzin – Sulechów i będzie przebiegał następującymi ulicami: Plac Jana Pawła II w Świebodzinie - ul. Kościelna - ul. Kilińskiego - ul. Głogowska - ul. Kolejowa - ul. Sulechowska - drogą nr 276 przez miejscowości Rosin i Kalsk do Sulechowa – ul. Łochowska – ul. Rozwojowa – ul. Przemysłowa – ul. Kościuszki – ul. Brama Piastowska – Plac Ratuszowy.

 • Start biegu mieścić się będzie przy Ratuszu Miejskim w Świebodzinie;

 • Meta biegu mieścić się będzie przy Ratuszu Miejskim w Sulechowie.

 • Trasa posiada atest i w 99% przebiega po nawierzchni asfaltowej, natomiast 1% stanowi kostka brukowa.

 • ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ DOWÓZ ZAWODNIKÓW Z BIURA ZAWODÓW Z SULECHOWA DO ŚWIEBODZINA NA MIEJSCE STARTU. AUTOBUSY WYJADĄ Z SULECHOWA O GODZNIE 9:40 SPOD RATUSZA.

 

7. OPŁATA STARTOWA:

 • do dnia 28 lutego 2023 (zapisy internetowe) – 60 zł

 • do dnia 14 marca 2023 (zapisy internetowe) – 70 zł

 • w dniu zawodów – 90 zł

 • Przelewy za opłatę startową wykonuje się podczas rejestracji poprzez system elektronicznych płatności Przelewy24.

 • Opłata startowa nie podlega zwrotowi.

 • Biuro zawodów (Ratusz miejski w Sulechowie) czynne będzie w godzinach 7:30 – 9:30.

 

8. KLASYFIKACJA KOŃCOWA:

 • W klasyfikacji OPEN nagradzanych będzie pierwszych sześciu zawodników
  i zawodniczek;

 • W klasyfikacji OPEN mężczyzn oraz kobiet dla pierwszej trójki organizator zapewnia nagrody finansowe, pozostali nagrody rzeczowe;

 • W klasyfikacji wiekowej nagrody rzeczowe;

 • W kategoriach wiekowych nagradzanych będzie trzech pierwszych zawodników i zawodniczek w poszczególnych kategoriach:

KOBIETY MĘŻCZYŹNI

K-20 (16-29 lat) M-20 (16-29 lat)

K-30 (30-39 lat) M-30 (30-39 lat)

K-40 (40-49 lat) M-40 (40-49 lat)

K-50+ (50 lat i starsze) M-50 (50-59 lat)

M-60 (60 lat i starsi)

 • Nagrody nie dublują się.

 • Dodatkowo prowadzona kategoria służb mundurowych. Statuetki w ramach kategorii otrzyma pierwsza trójka zawodników.

 

9. NUMERY STARTOWE:

 • Numery startowe odbieramy w biurze zawodów w dniu biegu w godzinach 7:30 – 9:30;

 • Pakiet startowy zawiera m. in.: gadżet promujący imprezę oraz pamiątkowy medal na mecie;

 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne;

 • obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników;

 • uczestnicy biegu zobowiązani są do przestrzegania zasad ruchu drogowego;

 • organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki;

 • organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu. Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu;

 • organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce;

 • decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne;

 • uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność;

 • uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w Biegu lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w Biegu;

 • organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu;

 • młodzież poniżej 18 roku życia startuje za pisemną zgodą rodzica/opiekuna;

 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w treści regulaminu oraz jego interpretacji;

 • Wszystkie kwestie sporne nie opisane w regulaminie rozstrzyga Organizator;

 • Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Sebastian Wierzbicki tel.: 500 199 347.