Zgodnie ze zmieniającymi się przepisami, na bieżąco dostosowujemy zasady korzystania z obiektów sportowych do aktualnej sytuacji pandemicznej.

BASEN

  • do 25 czerwca dostępny dla klientów indywidualnych, przy czym obłożenie basenu może wynosić 50% maksymalnej liczby klientów
  • sauna i jacuzzi nieczynne do 25 czerwca
  • pierwszeństwo wejścia na basen mają klub sportowy i grupy zorganizowane (zgodnie z grafikiem zajęć dostępnym na stronie www.osir.swiebodzin.pl)

 HALA SPORTOWA

  • do 25 czerwca dostępna dla klientów indywidualnych, przy czym obłożenie może wynosić 50% maksymalnej liczby zawodników i publiczności
  • siłownia 1 osoba na 15m2
  • sauna - nieczynna

 BOISKO WIELOFUNKCYJNE PRZY SP 2, ORLIK PRZY SP 6

  • dostępne dla klientów indywidualnych i grup zorganizowanych zgodnie z grafikiem zajęć znajdującym się na stronie www.osir.swiebodzin.pl

 STADION

  • dostępny dla klientów indywidualnych i grup zorganizowanych
  • do 25 czerwca mecze mogą odbywać się przy udziale publiczności przy zachowaniu 25% maksymalnego obłożenia trybun (płyta główna - dostępne co 4 miejsce, maksymalnie 249 osób, płyta boczna – zachowanie dystansu 1,5 metra między widzami)

 Przypominamy o obowiązku zachowania dystansu, dezynfekcji rąk oraz zakrywania ust i nosa w przestrzeniach wspólnych obiektów zamkniętych (hala sportowa, basen).

Do limitu osób w obiektach zamkniętych i podczas wydarzeń sportowych na obiektach otwartych nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19.

PODSTAWA PRAWNA: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021r. poz. 1013)