Zmiany w funkcjonowaniu obiektów OSiR w Świebodzinie  od 4 do 7 maja 2021r.

 Basen miejski:

    pozostaje zamknięty dla klientów indywidualnych,
    otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach 13:00 -21:00 oraz w soboty od 8:00do 14:00 dla:

a)  członków kadry narodowej polskich związków sportowych w sportach olimpijskich 

b)  zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych 

b) zorganizowanych grup dzieci i młodzieży do 18. roku życia
    W jednym czasie na niecce basenowej może przebywać 50% maksymalnej liczby osób
    Zajęcia i zawody odbywają się bez udziału publiczności

Hala Sportowa:
    dostępna wyłącznie dla:
a)  sportu zawodowego
b)  zawodników pobierających stypendium sportowe
c)  zawodników będących członkami kadry narodowej, reprezentacji olimpijskiej lub reprezentacji paraolimpijskiej
d) zawodników uprawiających sport w ramach ligi zawodowej
e) zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych
f) dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy
g) zajęć dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży do 18. roku życia
    W jednym czasie na obiekcie może przebywać 50% maksymalnej liczby osób
    Zajęcia i zawody odbywają się bez udziału publiczności

Stadion Miejski
    otwarty dla klientów indywidualnych i grup z limitem 250 osób  na obiekcie (max. 50 osób na każde boisko)
    zawody sportowe i mecze nadal organizowane są bez udziału publiczności

Boisko wielofunkcyjne przy SP 2 i ORLIK przy SP6:
    otwarte dla klientów indywidualnych i grup z limitem 100 osób  na obiekcie (max 25 osób na każde boisko)

Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 512, z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U z 2021 poz. 814)