Informujemy, że zasady obowiązujące w funkcjonowaniu obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świebodzinie zostały przedłużone do 3.05.2021

basen:
pozostaje zamknięty z wyjątkiem członków kadr narodowych polskich związków sportowych w sportach olimpijskich oraz zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych (pn - pt 13-21, so 8-14)

hala sportowa:
dostępna wyłącznie dla sportu zawodowego, zawodników pobierających stypendia sportowe, zawodników uprawiających sport w ramach ligi zawodowej, zawodników będących członkami kadry narodowej, reprezentacji olimpijskiej, reprezentacji paraolimpijskiej, zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy

boiska:

Stadion Miejski
otwarty, limit osób przebywających na poszczególnych boiskach wynosi 25 osób, maksymalnie na stadionie może przebywać 125 osób.

Mecze piłkarskie nadal odbywają się bez udziału publiczności.

boisko Orlik przy SP 6,  boisko wielofunkcyjne przy SP 2:
otwarte, limit osób przebywających na poszczególnych boiskach wynosi 25 osób, maksymalnie na obiekcie może przebywać 50 osób.