Osoby niepełnoletnie przygotowujące się do zawodów sportowych i chcące indywidulanie skorzystać z Basenu Miejskiego "ŚWIEWODA" zobowiązane są do przedstawienia zgody rodziców lub opiekunów prawnych w kasie pływalni.

W razie wątpliwości zachęcamy do kontaktu telefonicznego z kasą basenu (068) 475 29 98  lub kierownikiem  Robertem Wojewódką (068) 475 29 99 .