Godziny otwarcia obiektów

BASEN
czynny codziennie
8:00-11:00 szkoły i osoby indywidualne
11:00-22:00 ogólnodostępny

HALA SPORTOWA
czynna codziennie
8:00-15:00 szkoły
15:00-22:00 ogólnodostępna


BOISKO ORLIK PRZY PSP 6
czynne
w dni powszednie w godzinach 15:00-21:00
soboty, niedziele i święta w godzinach 9:00-15:00

KOMPLEKS BOISK SPORTOWYCH PRZY PSP 2 PARK CHOPINA
czynny
w dni powszednie w godzinach 17:00-21:00
w soboty, niedziele i święta w godzinach 13:00-21:00

 

 

Basen Miejski ŚWIEWODA - sprostowanie

W minionym tygodniu w jednym z dwutygodników ukazujących się między innymi na terenie Gminy Świebodzin opublikowany został artykuł, w którym opisany został stan techniczny oraz obsługa Basenu Miejskiego Świewoda. Przed publikacją nikt z redakcji gazety nie kontaktował się z pracownikami i kierownictwem OSiR-u. Śmiemy twierdzić, że nikt nie odwiedził także pływalni, aby sprawdzić, jak rzeczywiście wygląda sytuacja w naszym obiekcie.

Treść publikacji została oparta na interpelacji radnego miejskiego Sławomira Siewruka. Natomiast wypowiedzi dyrektora Jarosława Aszakiewicza zostały wyrwane z odpowiedzi na wspomnianą interpelację. Jako OSiR, czyli jednostka, która wykonuje zadania własne gminy związane ze sportem i rekreacją, czujemy się zobowiązani do sprostowania nieprawdziwych i krzywdzących informacji.


Godziny pracy
Zgodnie z regulaminem i informacjami podawanymi do publicznej wiadomości, Basen Miejski ŚWIEWODA czynny jest codziennie od godziny 8:00 do 22:00, przy czym w dni robocze do godziny 11:00 nie są przyjmowane grupy zorganizowane (z uwagi na zajęcia prowadzone przez gminne placówki oświatowe). Ostatni klienci wpuszczani są przed godziną 21:00. Takie zasady obowiązują od dnia otwarcia pływalni, czyli 8 listopada 2002 roku.

Sauna, która jest jedną z atrakcji basenowych, czynna jest natomiast w godzinach 11:00-21:00 w dni powszednie oraz 9:00-21:00 w weekendy i święta. Wcześniejsze wyłączenie sauny wynika z konieczności jej posprzątania, co nie jest możliwe w wysokiej temperaturze i dużej wilgotności.

Światła w hali basenowej oraz w holu i szatniach gaszone są po wyjściu ostatniego klienta. Jeśli po godzinie 21:00 nie ma osób kąpiących się, oświetlenie jest wyłączane, co pozwala ograniczać wydatki na energię elektryczną. Z zewnątrz może się wydawać, że w budynku nikogo nie ma, ale w tym czasie odbywa się między innymi sprzątanie szatni, sauny, holu i okolic kas.

Ratownicy, o czym sami zainteresowani często wspominają, pracują w systemie dwuzmianowym: od 7:00 do 15:00 oraz od 14:00 do 22:00. Pracownicy mają świadomość, że odpowiadają karnie za zdarzenia w hali basenowej, dlatego nie ma możliwości, aby w hali nie było nadzoru ratownika, kiedy są osoby kąpiące się i korzystające z usług pływalni. Może się zdarzyć sytuacja, że klienci wchodzący na basen nie widzą ratowników. Przypominamy jednak, że oprócz niecki sportowej, widocznej zza szyby holu, nasza pływalnia ma także nieckę rekreacyjną i hamownię zjeżdżalni, saunę, a także pomieszczenie ratowników, gdzie pracownicy mogą przebywać, kiedy w obiekcie (hala basenowa, szatnie, sauna) nie ma klientów.


Czystość
O porządek na basenie dbają pracownicy w systemie dwuzmianowym. W miarę możliwości pomieszczenia sprzątane są na bieżąco. Służby sanitarne monitorujące pływalnię nigdy nie stwierdziły, że stan czystości nie pozwala na funkcjonowanie obiektu. Wszystkie zalecenia pokontrolne są bezzwłocznie wdrażane. Pracownicy wchodzą i wychodzą, korzystając z wejścia pracowniczego.


Temperatura
Temperatura powietrza i wody na naszej pływalni były wielokrotnie przedmiotem rozmów i dyskusji. Obiekt został oddany do użytku ponad 16 lat temu. Wówczas był basenem nowoczesnym i spełniającym wszystkie wymagania. Z biegiem czasu projekty były bardziej nowatorskie i posiadające zupełnie inne rozwiązania. Niestety nie oznacza to, ze każde z tych rozwiązań można zastosować w Świebodzinie. Nie ma możliwości zamontować drzwi pomiędzy kasami i szatniami, ponieważ zaburzyłoby to naturalną cyrkulację powietrza w obiekcie i prowadziło do skraplania wody na sufitach, ścianach i elementach wyposażenia. Nie jest to zdanie kierownictwa OSiR-u, ale specjalistów, którzy analizowali wdrożenie różnych rozwiązań mających na celu poprawę komfortu korzystania z basenu i przeciągów, na które skarżą się klienci. Na drzwiach szatni zamontowane zostaną z kolei samozamykacze. Mamy nadzieję, że zmniejszy to niepożądaną cyrkulację i pobyt w szatniach będzie bardziej komfortowy.

Woda w nieckach, a dokładnie jej temperatura jest utrzymywana automatycznie przez urządzenia zamontowane w podbaseniu. Także środki uzdatniające wodę są podawane automatycznie. Woda z niecek regularnie pobierana jest do badania i służby sanitarne dopuszczają obiekt do użytku.


Stan techniczny

W 2016 roku w okresie wakacyjnym przeprowadzony został remont, którego zakres był bardzo szeroki. Zamontowano między innymi nowe szafki, suszarki, wymalowano halę basenową. W ramach modernizacji przeprowadzono montaż słupków startowych i systemu naliczania czasu. Każda usterka jest w miarę możliwości finansowych i technicznych usuwana na bieżąco. Usuwanie poważniejszych awarii, które nie zakłócają pracy obiektu, są bardziej kosztowne oraz remonty mające poprawić jakość naszych usług planowane są na przerwę konserwacyjną (wakacyjną). Wówczas wymieniane jest podwodne oświetlenie niecek, wanna z hydromasażem, naprawiane drzwi i okna. Prowadzenie takich prac w innym terminie spowodowałoby zamknięcie obiektu na kilka dni, a nawet tygodni, co zakłóciłoby pracę sekcji i stowarzyszeń (podmiotów) korzystających z naszej pływalni i prowadzących treningi i zajęcia dla mieszkańców w każdym wieku.


Zainteresowanie mieszkańców
W każdym miesiącu naszą pływalnię odwiedzają rzesze mieszkańców Gminy Świebodzin, gmin ościennych, a także Zielonej Góry i innych miast i wsi województwa lubuskiego. Frekwencja mogłaby być jeszcze większa, jednak wielu potencjalnych klientów, wchodząc do naszego obiektu, rezygnuje z zakupu biletu z uwagi na ilość torów zarezerwowanych przez sekcje, stowarzyszenia i podmioty prowadzące zajęcia nauki pływania. Niecka sportowa w godzinach popołudniowych jest przepełniona i "spokojne" przepłynięcie kilkunastu długości basenu przez klientów indywidualnych jest po prostu niemożliwe i to takie właśnie skargi od dłuższego czasu słyszymy najczęściej. W biurze (do godziny 15:00) oraz w kasie (po godzinie 15:00) znajduje się książka skarg i wniosków, do której klienci mogą wpisywać swoje uwagi. Wpisy na bieżąco są weryfikowane przez kierownictwo ośrodka. Zachęcamy do zgłaszania wszystkich nieprawidłowości od razu, abyśmy mogli na nie reagować natychmiast i bez zbędnej zwłoki. 


Krzywdząca opinia gazety
Pracownicy nie zgadzają się z hasłami, które padły w artykule dwutygodnika. "Syf gdzie popadnie", "Wszystko się sypie", sytuacja zagrażająca zdrowiu mieszkańców - to określenia krzywdzące i niemające nic wspólnego z rzeczywistością. Są to hasła nośne i przykuwające uwagę, ale działają na szkodę pływalni i przedstawiają kłamliwy obraz basenu, a także jego pracowników. 

W artykule, o którym mowa, zamieszczone zostało archiwalne zdjęcie naszej pływalni, która nie tylko wewnątrz, ale także zewnątrz od niemal dwóch lat wygląda zgoła inaczej, ponieważ ubytki w elewacji zostały uzupełnione, a wszystkie ściany zewnętrzne odmalowane na zupełnie inny kolor.

Zapraszamy pracowników mediów do kontaktu z pracownikami, a przede wszystkim kierownictwem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świebodzinie - osobistego lub telefonicznego. Niezwłocznie prześlemy zainteresowanym mediom aktualne fotografie każdego z naszych obiektów.


Zachęcamy pracowników dwutygodnika do kontaktu z ośrodkiem i obecności podczas wydarzeń sportowych odbywających się w naszych obiektach, także na basenie. Podczas imprez sportowych można zaobserwować, jak w momentach zwiększonej frekwencji funkcjonuje między innymi pływalnia.